Teie Idrettsforening

Teie Idrettsforening er eit idrettslag på Nøtterøy i Færder kommune i Vestfold, stifta 4. august 1924. Laget er aktivt med i fotball, friidrett og handball. Teie IF spelar i blått og gult. Teie IF sitt lagshus og fotballbane (Hovedbanen) ligg i Teie idrettspark. Handballaga spelar sine kampar i Nøtterøyhallen.

Hovedbanen i Teie idrettspark

Fotballaget til Teie IF har, unnatak for 1996-sesongen, alltid delteke på nivå fire eller lågare i det norske seriesystemet.

Kjelder endre