Terbium

grunnstoff med kjemisk symbol Tb og atomnummer 65

Terbium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Tb, atomnummer 65 og atommasse 158,92. Det er eit lantanid.

Terbium

Særlege kjenneteikn endre

Fysiske eigenskapar:

  • Smeltepunkt 1356 gradar celsius
  • Kokepunkt 2800 gradar celsius
  • Densitet 8,27 g/cm3

Bruk endre

Terbium vert brukt i legeringar.

Historie endre

Terbium vart oppdaga i yttria av Carl Mosander i 1843.

Førekomst endre

Terbium vert aldri funne i fri form i naturen, men finst i mange mineral.

Bakgrunnsstoff endre