Termodynamisk potensial

Termodynamiske potensiale er storleikar som blir brukt for å karakterisere energitilstanden til eit termodynamisk system.

Ein brukar fire termodynamiske potensiale:

Her er p trykk, V volum, T termodynamisk temperatur og S er entropi til systemet som ein ser på.

Sjå ògEndra

KjelderEndra