Terrengbil er ein bil som er laga for å nyttast der det ikkje er veg. Det finst mange typar og storleikar, frå små firehjulsdrive bilar som til dømes Volvo Felt og SUV-ar til store terrenggåande lastebilar med drift på alle hjula. Terrengbilar er mykje nytta som militære køyretøy, men òg som brannbilar, for transport i land med dårlege eller med mangel på vegar, og så vidare.

Ural 357 med 6-hjulsdrift.

Sjå òg endre