Tetris er eit klassisk dataspel som vart skapt i Sovjetunionen i 1984 av den russiske dataprogrammeraren Aleksej Pazjitnov. Spelet var inspirert av ein annan russisk klassikar, nemleg puslespelet Pentomino.

Tetris

Utviklar(ar)Alexey Pajitnov, Vladimir Pokhilko, Vadim Gerasimov
SkaparAlexey Pajitnov
Design(ar)Alexey Pajitnov
Plattform(ar)Game Boy Advance, Amstrad PCW, ZX Spectrum, Acorn Electron, Amiga, Nintendo Entertainment System, NEC PC-9800-serien, WonderSwan Color, Mega Drive, Mac OS, CD-i, MSX, Apple IIGS, Amstrad CPC, Commodore 64, Game Boy, MOTO Gamme, Atari ST, Atari Falcon, Nintendo Switch, Android
Utgjeving6. juni 1984
Sjangerhjernetrimspel
Spelemoduseinspelar, fleirspelar
Nettstadhttps://tetris.com/
Dei sju moglege byggjeklossane

Skildring endre

I Tetris må spelaren manipulere fallande former, kalla tetrominoar, for å lage horisontale linjer utan å fylle opp heile spelfeltet. Klossane kan snuast slik at dei passar betre inn i muren, men dei kan ikkje veljast vekk. Når ei rekkja er full, forsvinn ho, og spelaren får poeng. Om fleire rekkjer forsvinn samstundes, får ein ekstra poeng i tillegg til poenga ein får per fullført rekkja. Når ein har fått ei viss mengd av klossar, går ein vidare til neste nivå. For kvart nivå går det litt fortare. Om klossane byggjer seg opp til øvste kanten av speleruta, har ein tapt. Spelet blir stadig vanskelegare etter kvart som ein spelar og tetrominoane faller raskare og raskare.

Historie endre

Tetris vart først lansert på datamaskinar i Sovjetunionen, men vart raskt populært i heile verda. Spelet vart særleg populært etter at det vart lansert på Game Boy, ein handhalden spelkonsoll, i 1989. Dette gjorde at Tetris vart tilgjengeleg for eit breiare publikum, og det vart eit av dei mest solgte spelkonsollspela gjennom tidene.

Sidan lanseringa har det vorte laga talrike versjonar av Tetris til ulike plattformer og system, og spelet har vorte ein fast favoritt blant mange spelarar. Det har også vorte nytta i forsking på kognitiv psykologi, sidan spelet krev at spelaren må tenke raskt og strategisk for å lukkast.

Til dags dato vert Tetris framleis spelt av millionar av menneske verda over, og spelet har fått ein plass i spelmusea rundt om i verda som eit av dei mest innverknadsrike og ikoniske spelhistoriene.

Kjelder endre