Tetris er eit klassisk dataspel som vart skapt i Sovjetunionen i 1984 av den russiske dataprogrammeraren Aleksej Pazjitnov.[1] Spelet var inspirert av ein annan russisk klassikar, nemleg puslespelet Pentomino.

Tetris

Utviklar(ar)Aleksej Pazjitnov, Vladimir Pokhilko, Vadim Gerasimov
SkaparAleksej Pazjitnov
Design(ar)Aleksej Pazjitnov
Plattform(er)Game Boy Advance, Amstrad PCW, Sinclair ZX Spectrum, Acorn Electron, Amiga, Nintendo Entertainment System, NEC PC-9800-serien, WonderSwan Color, Mega Drive, Mac OS, CD-i, MSX, Apple IIGS, Amstrad CPC, Commodore 64, Game Boy, MOTO Gamme, Atari ST, Atari Falcon, Nintendo Switch, Android
Utgjeving6. juni 1984
Sjangerhjernetrimspel
Spelemoduseinspelar, fleirspelar
Nettstadhttps://tetris.com/
Dei sju moglege byggjeklossane

Skildring

endre

I Tetris må spelaren manipulere fallande former, kalla tetrominoar, for å lage horisontale linjer utan å fylle opp heile spelfeltet. Medan dei fell kan spelaren flytta formene sidevegs og snu dei slik at dei passar betre inn i muren,[2] men dei kan ikkje veljast vekk. Spelaren kan heller ikkje stoppa eller saktna fallet til klossane, men i dei fleste versjonane kan han framskunda det.[3](p4)[4] Når ein tetromino når botnen kan han ikkje flyttast.

Når ei rekkja er heilt full av klossar, forsvinn ho, og spelaren får poeng.[2] Om fleire rekkjer forsvinn samstundes, får ein gjerne ekstra poeng i tillegg til poenga ein får per fullført rekkja.[3](p16) Når ein har fått ei viss mengd av klossar, går ein vidare til neste nivå. For kvart nivå går det litt fortare.[2] Om klossane byggjer seg opp til øvste kanten av speleruta, har ein tapt.[2] Spelet vert stadig vanskelegare etter kvart som ein spelar og tetrominoane fell raskare og raskare. Det er ikkje mogleg å «vinna» spelet, det endar alltid med at skjermen vert full.[5]

Historie

endre

Tetris vart først lansert på datamaskinar i Sovjetunionen, men vart raskt populært i heile verda. Spelet vart særleg populært etter at det vart lansert på Game Boy, ein handhalden spelkonsoll, i 1989. Dette gjorde at Tetris vart tilgjengeleg for eit breiare publikum, og det vart eit av dei mest selte spelkonsollspelane gjennom tidene.

Sidan lanseringa har det vorte laga talrike versjonar av Tetris til ulike plattformer og system, og spelet har vorte ein fast favoritt blant mange spelarar. Det har også vorte nytta i forsking på kognitiv psykologi, sidan spelet krev at spelaren må tenke raskt og strategisk for å lukkast.

Til dags dato vert Tetris framleis spelt av millionar av menneske verda over, og spelet har fått ein plass i spelmusea rundt om i verda som eit av dei mest innverknadsrike og ikoniske spelhistoriene.

Kjelder

endre
  1. «Tetris | video game | Britannica». www.britannica.com (på engelsk). Henta 18. april 2023. 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «About Tetris». The Tetris Company. Arkivert frå originalen 5. november 2019. Henta 14. november 2019. 
  3. 3,0 3,1 Tetris (Game Boy instruction booklet). 
  4. Tetris DS (Instruction booklet). s. 6. 
  5. Kent 2001, s. 377.
Bibliografi