The Audio Engineering Society

The Audio Engineering Society (AES) er ein profesjonell organisasjon som har som føremål å fremja utveksling av fagleg informasjon mellom dei som arbeider innan audioteknologi og relaterte fagfelt.

Logo

BakgrunnsstoffEndra