Thulium

grunnstoff med kjemisk symbol Tm og atomnummer 69

Thulium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Tm, atomnummer 69 og atommasse 168,93. Det er eit lantanid.

Særlege kjenneteiknEndra

fysiske eigenskaparEndra

  • Smeltepunkt 1545 °C
  • Kokepunkt 1727 °C
  • Densitet 9,33 g/cm3

BrukEndra

Thulium vert brukt i legeringar.

HistorieEndra

Thulium vart oppdaga av Per Theodore Cleve i 1879.

FørekomstEndra

Thulium vert ikkje funne i fri form i naturen. Grunnstoffet finst i små mengder saman med andre sjeldne jordartar i ein del mineral.

BakgrunnsstoffEndra