Thulium

grunnstoff med kjemisk symbol Tm og atomnummer 69

Thulium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Tm, atomnummer 69 og atommasse 168,93. Det er eit lantanid.

Særlege kjenneteikn endre

fysiske eigenskapar endre

  • Smeltepunkt 1545 °C
  • Kokepunkt 1727 °C
  • Densitet 9,33 g/cm3

Bruk endre

Thulium vert brukt i legeringar.

Historie endre

Thulium vart oppdaga av Per Theodore Cleve i 1879.

Førekomst endre

Thulium vert ikkje funne i fri form i naturen. Grunnstoffet finst i små mengder saman med andre sjeldne jordartar i ein del mineral.

Bakgrunnsstoff endre