Tidsrekning

Ei tidsrekning er eit system for utrekning og inndeling av tida. For dei fleste kulturar på jorda er dei astronomisk-avhengig periodane dei mest iaugefallande slik at omgrepet i praksis er knytt til desse. Dei grunnleggjande tidseiningane er dermed døgn, månad og år.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  • Delphin, Inger Lise A. (15. februar 2009). Tidsregning. I Store norske leksikon. Henta 13. august 2014 frå http://snl.no/tidsregning.