Døgn eller døger (frå norrønt dǿgr, dǿgn) er ei grunnleggande astronomisk tidseining. Der opererer ein med eit sant soldøgn, middelsoldøgn (24 timar) og stjernedøgnet (23 timar, 56 minutt og 4 sekund). Døgn, i tillegg til å vera ei tidseining av nemnd utstrekning, kan også tyde eit 24 timar langt tidsintervall med start kl. 00:00 og slutt 24:00 (også kalla kalenderdøgn).

Sjå au

endre