Topografi

Topografi er skildring av terrengforhold, som høgde, vegetasjon, hav, innsjøar, elvar, busettnad, vegar med meir. Eit topografisk kart gjev informasjon om topografien i området kartet dekker. Skildring av tilsvarende tilhøve under vatn vert kalla batymetri.

Termen topografi kjem av gresk τόπος (topos), «stad» og γραφή (grafi), «skrift»/«skildring».