Trætte Mænd

roman av Arne Garborg frå 1891

Trætte Mænd er ein roman av Arne Garborg, som vart utgjeven for fyrste gong i 1891, og som skil seg ut i forfattarskapen ved å vere den einaste romanen av Garborg som er skrive på dansk-norsk. Romanen merker seg dessutan ut i norsk litteratursoge ved i særs stor grad å referere seg til form og idear som dei franske dekadanseforfattarane stod for på slutten av 1800-talet, med Joris-Karl Huysmans i brodden.

for med en Kvinde gaar en Mand under, og uden en Kvinde kan han ikke leve

Trætte Mænd

Innhaldet gjorde boka til ein av dei heftigast diskuterte europeiske romanane i 1890-åra. Han fokuserte nemleg på tilhøvet mellom kvinner og menn, med emne som kjærleik, kjønnsroller og kristendom.

Nyutgjeving endre

Garborg, Arne. Trætte mænd, band 4 i serien Skrifter i samling. Oslo 2001: Aschehoug. ISBN 82-03-18413-8

Bakgrunnsstoff endre