Trætte Mænd

roman av Arne Garborg frå 1891

for med en Kvinde gaar en Mand under, og uden en Kvinde kan han ikke leve

Trætte Mænd
Communauté silhouette modif.jpg

Trætte Mænd er ein roman av Arne Garborg, som vart utgjeven for fyrste gong i 1891, og som skil seg ut i forfattarskapen ved å vere den einaste romanen av Garborg som er skrive på dansk-norsk. Romanen merker seg dessutan ut i norsk litteratursoge ved i særs stor grad å referere seg til form og idear som dei franske dekadanseforfattarane stod for på slutten av 1800-talet, med Joris-Karl Huysmans i brodden.

Innhaldet gjorde boka til ein av dei heftigast diskuterte europeiske romanane i 1890-åra. Han fokuserte nemleg på tilhøvet mellom kvinner og menn, med emne som kjærleik, kjønnsroller og kristendom.

NyutgjevingEndra

Garborg, Arne. Trætte mænd, band 4 i serien Skrifter i samling. Oslo 2001: Aschehoug. ISBN 82-03-18413-8

BakgrunnsstoffEndra