Trafikkreglane er ei føresegn (forskrift) som gjeld for all ferdsle på veg av køyretøy, folk og husdyr, med visse unntak, mellom anna for utrykkingskøyretøy.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre