Vegtrafikklova er eit sett med reglar som gjeld for ferdsle på veg eller anna område som normalt har trafikk med motorvogn, og for all trafikk med motorvogn uavhengig av om han finn stad på veg eller ikkje.

Trafikkreglane er ei forskrift til vegtrafikklova.

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre