Trassbergart

Trass er ein gråkvit bergart av vulkansk opphav. Han består vesentleg av pimpstein (pimpsteinstuff) og finst i Eifel-området vest for Rhinen. Han vert nytta i blanding med leska kalk til muring under vatn (hydraulisk mørtel), på same måte som pozzolan.

KjelderEndra