Trykkoppløysing

Trykkoppløysing er oppløysing av mineral som høvesvis skjer langs kontaktflater mellom mineralkorn, der det ytre trykket overskrid det hydrostatiske trykket i porevæska. Det oppløyste material kan fellast ut igjen i tilgrensande område, der trykket er lågare. På denne måten kan til dømes samantrykka sand bindast saman til ein fast sandstein.

Syner korleis sand vert pressa saman under trykk og dannar sandstein

KjelderEndra