AS Tyssefaldene eller Aktieselskabet Tyssefaldene er eit kraftselskap som produserer, distribuerer, overfører og omset elektrisk kraft. Tyssefaldene leverer konsesjonskraft til Odda kommune, Ullensvang herad og Hordaland fylkeskommune.

Senjaneset transformatorstasjon (1967) ved administrasjonsbygget til Tyssefaldene.
Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat

Tyssefaldene blei stifta i 1906 av Sam Eyde og overtatt av Ragnvald Bllakkstad

KjelderEndra