National Weather Service

(Omdirigert frå U.S. Weather Bureau)

National Weather Service (NWS) er ein av dei seks vitskaplege direktorata i den amerikanske etaten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). NWS har til oppgåve å skaffe meteorologiske, hydrologiske og klimatiske utrekningar og åtvaringar for USA og områda til landet og tilstøytande havområde for å verne liv og eigedom og fremje den nasjonale økonomien.

Meteorologar frå NWS arbeider med vêrvarsel, foto teke tidleg på 1900-talet
Meteorolog frå NWS set opp mobil målestasjon i samband med ein større brann

Dette blir oppnådd gjennom eit nettverk av nasjonale og regionale senter, og over 120 lokale vêrvarslingskontorer. Sidan NWS er eit offentleg direktorat, er dei fleste tenestene gratis tilgjengeleg.

Organisasjon

endre
 • National Weather Service
  • Chief Information Officer
   • National Centers for Environmental Prediction (NCEP)
    • Aviation Weather Center
     • 21 Center Weather Service Units
    • Climate Prediction Center
    • Environmental Modeling Center
    • Hydrometeorological Prediction Center
    • Ocean Prediction Center
    • NCEP Central Operations
    • Space Environment Center
    • Storm Prediction Center
    • Tropical Prediction Center
  • Chief Financial Officer
  • Operational Systems
  • Hydrologic Development
  • Science and Technology
   • Programs and Plans
   • Meteorological Development Laboratory
  • Climate, Water and Weather Services
   • 122 Vêrvarslingskontor
   • 6 regionale klimasenter
   • 13 elvevarslingssenter

Bakgrunnsstoff

endre