Ullern er eit strøk i Oslo. Det ligg i ytre vest, og har gjeve namn til Bydel Ullern.

Området rundt Ullern kyrkje sett frå lufta

Strøket ligg vest for Hoff og Skøyen, austom Bestum og sør for Ullernåsen og Montebello. Namnet kjem frå Ullern gard, sett saman av namnet på guden Ull og vin, 'eng'.

Ullern vart utparsellert og byd ut på fyrste halvdel av 1900-talet. Ullern kyrkje kom i 1903, Ullern Idrettsforenng i 1909, og Ullern vidaregående skole i 1931.

Kjelder endre