Ulvaråker er ein matrikkelgard med gardsnummer 14 i Valevåg i Sveio kommune. BømlafjordtunnelenEuropaveg 39 endar på Ulvaråker, og det er bygd eit stort busstopp med parkeringsplass der. Fylkesveg 9 til Tittelsnes og Valevåg kjem inn på europavegen ved Ulvaråker, der europavegen tidlegare gjekk vidare til ferjekaien på Valevåg.

Vegkrysset mellom E39 og Fylkesveg 9