For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Ungen (fleirtyding).

Ungen er eit drama av Oskar Braaten. Det kom ut i 1911 og alt i 1913 vart det sett opp på Nationaltheatret.

Dramaet vart godt tatt imot og har vore filmatisert 2 gonger først i 1938 og sidan i 1974. I 1973 vart det synt som musikal på Det norske teatret. Versjonen var tilrettelagt av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen.