Sjå òg Dráma i Hellas.

Eit drama (frå gresk δράμα (drama), ‘handling’) er eit skodespel, film eller anna framført stykke med alvorleg, kjenslefylt innhald, og høyrer til litteratursjangeren dramatikk. Omgrepet blir også brukt om skodespelarkunst og -teori, som i utdanningsprogrammet «Musikk, dans og drama», og om valdsame hendingar, som «eit våpendrama».

Drama er som regel realistisiske. Dei tek ofte opp alvorlege spørsmål, og kan kritisera samfunnet eller oppmoda tilskodaren om å tenka. Personane i eit drama har mange sider, og kan gå gjennom ei personleg utvikling i løpet av stykke.

Nokre døme på drama er skodespela til Henrik Ibsen og filmar av Steven Spielberg.

Sjå ògEndra