Unionspartiet (òg kalla svenskepartiet) er nemninga som vert brukt om mindretalsgruppa i Riksforsamlinga på Eidsvoll 1814.

Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg på eit måleri av Asta Nørregaard

Til unionsspartiet sokna rundt 20 av representantane som møtte på Eidsvoll. Gruppa vart leia av grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, Severin Løvenskiold, Nicolai Wergeland, Peder Anker og Jacob Aall.

Unionspartiet tala for ei grunnlov som opna for at ein kunne inngå ein frivillig union med Sverige.

Bakgrunnsstoff

endre