Nicolai Wergeland

Nicolai Wergeland (9. november 178025. mars 1848) var ein norsk teolog, skribent og politikar, kjend som ein av opphavsmennene til Den norske grunnlova.

Nicolai Wergeland
Christian Olsen - Nicolai Wergeland - Eidsvoll 1814 - EM.01455 (cropped).jpg
Fødd 9. november 1780
Hosanger
Død

25. mars 1848 (67 år)
Eidsvoll

Yrke prest, teolog, politikar, skribent
Nicolai Wergeland på Commons
Nicolai Wergeland

Han var éin av i alt 14 prestar som var med i Riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 og gjorde ein stor innsats i konstitusjonskomiteen. Han møtte godt førebudd og hadde med seg eit grunnlovsframlegg i 100 paragrafar som i følgje historikaren Arne Bergsgård, var det det beste framlegget ved sidan av Adler-Falsens. Nicolai Wergeland skal vera opphavsmann til uttrykk som Lagting, Odelsting og Storting[1]. Han er mest kjend i ettertid som far til Henrik Wergeland og Camilla Collett, men var sjølv uvanleg gåverik. Han tok ivrig del i samfunnslivet og var innblanda i dei fleste litterære og kulturpolitiske debattar mellom 1814 og 1840.

Nicolai Wergeland var fødd i Hosanger som son til Halvor Lasseson. Ved dåpen vart han gitt namnet «Niels Vergeland».[2] Han døydde på Eidsvoll.

ProduksjonEndra

 • Wergeland, Nicolai 1848: Tanker og Bekjendelser
 • Wergeland, Nicolai 1848: Rejse fra Havre de Grace til Christiania : indeholdende flere forskjellige tildeels kyniske Eventyr,stærkt spækket med Anekdoter og Riim, Charader og Gaader
 • Wergeland, Nicolai 1847: Menneskekjærlighed : Lovtale over Menneskekjærlighed og kristelig Barmhjertighed : Prædiken til Højmesse 13 Søndag efter Trinitatis Wergeland
 • Wergeland, Nicolai 1844: Bøn for Kongen 18 Febr.
 • Wergeland, Nicolai 1844: Sørgetale over Hans Majestæt høisalig Kong Carl Johan, holden i Eidsvold kirke den 28 april 1844
 • Wergelandd, Nicolai 1841: Den franske Stilist, eller Lexikalsk og grammatikalsk Underviisning i det franske Sprog : med Hensyn til nyeste Brug : en Haandbog for Norske og Danske Wergeland
 • Wergeland, Nicolai 1839: Liigtale over Præsteænken Kathrine Rachløw Wolf i Næs Præstegaard : 88 Aar gammel : 14 Junii 1839
 • Wergeland Nicolai 1839: [Liktale over] Jomf. Grefsen 16 September 1839
 • Wergeland Nicolai 1837: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk christelige Religion : efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring
 • Wergeland, Nicolai 1836: [Tale ved] Res. Cap. Sigholts Indsættelse i Nannestad 20 Mars 1836
 • Wergeland 1836: Tillæg til "Forsvar for det norske Folk og Kritik over Norges Dæmring", eller Svar paa "Motiveret Protest imod Forsvaret for det Norske Folk"
 • Wergeland, Nicolai 1836: Forsvar for det norske Folk og Kritik over Norges Dæmringeller svar paa motiveret protest imod forsvaret for det Norske Folk
 • Wergeland, Nicolai 1836: Motiveret protest imod skriftet: "Forsvar for det norske folk" Stenersen, Andreas N.H.
 • Wergeland, Nicolai 1836: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk Christelige Religion : efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring
 • Wergeland, Nicolai 1835: Forsvar for det norske Folk og udførlig Kritik over det berygtede Skrift Norges Dæmring
 • Wergeland, Nicolai 1833: Psalmer om Jesu Christi Lidelse, Død og Begravelse : fra den svenske Psalmebog uddragne, oversatte, omarbejdede og bekjendte Melodier tillempede ; med Tillæg
 • Wergeland, Nicolai 1833: Retfærdig Bedømmelse af Henrik Wergelands Poesi og Karakteer : en æsthetisk-polemisk Afhandling foranlediget ved J.S. Welhavens uefterrettelige Kritik i Skriftet "H. Wergelands Digtekunst og Polemik" (Ny utgåve 1995 med innleiiing og kommentarar.)
 • Wergeland, Nicolai 1832: Ligtale over Marthe Mathilde Nielsen 15 Aar gl. : 18 Juni 1832
 • Wergeland, Nicolai 1832: Fjorten Paragrapher Kirke- og Underviisnings-Væsenet vedkommende
 • Wergeland, Nicolai 1830: Smaae Poesier
 • Wergeland, Nicolai 1830: Fortrolige Breve til en Ven, skrevne fra Eidsvold i Aaret1814
 • Wergeland, Nicolai 1830: Liig-Prækener over Bønderfolk i Eidsvold Præstegjeld
 • Wergeland, Nicolai 1821: Ligtale over Christopher Amundsen østre Hoel : 60 Aar 18 April 1821
 • Wergeland, Nicolai 1817: Bemærkninger over skriftet : "En sandfærdig beretning om Danmarks politiske forbrydelser imod kongeriget Norge fra 995 til 1814. En historisk skisse Falsen, Christian Magnus
 • Wergeland, Nicolai 1817:Afskeds-Tale holden for Christiansands Menighed 11te Mai 1817 og efter Ønske udgivet i Trykken
 • Wergeland, Nicolai 1817:Tilintetgjørelse af alle fiendtlige Anfald paa det af Sandheden selv befæstede Skrift: "Beretning om Danmarks politiske Forhold imod Kongeriget Norge" o.s.v.
 • Wergeland, Nicolai 1816: En sandfærdig Beretning om Danmarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge fra Aar 955 indtil 1814, eller fra Hakon Adelsteens Krig med Harald Blaatand, indtil Fredsslutningen i Kiel
 • Wergeland, Nicolai 1815: Kong Christian Frederik mishandlet : Beviser derfor i aftvungne Ord om Capellanen Hr. Nicolaj Wergeland og hans Flyveblad "Et Ord til Publikum" mod W. Sebbelow Sebbelow, Wincents Lassen
 • Wergeland, Nicolai 1814: Udkast til Grundlov for Kongeriget Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814

Wergeland, Nicolai 1814: En politisk Tale til det norske Folk

 • Wergeland, Nicolai 1813: En Kristelig Opmuntrings- og Formanings-Tale : holden til Aftensang paa Midfaste-Søndag i ChristiansandsDomkirke
 • Wergeland, Nicolai 1813: Om den store Synd, at benytte sig af almindelig Nød til sin Berigelse : Tale holden i Christiansand Domkirke
 • Wergeland, Nicolai 1813: Guds Veje ere underlige, men vise og gode : Tale, holden i Chsands Domkirke til Aftensang Trinitatis,Søndag 1813
 • Wergeland, Nicolai 1813: Tale holden i Nærværelse af Hans Høihed Prinds Christian Frederik, samt Land- og Søe-Militære, og en talrig Folkeforsamling ...
 • Wergeland, Nicolai 1813: Sang i Anledning af Hans Høyhed Prinds Christian Frederiks Nærværelse i Christiansand den 14. August 1813
 • Wergelanbd, Nicolai 1812: Slaget ved Lyngøer den 6 Juli 1812 : et Digt
 • Wergeland, Nicolai, 1811: Cantate til Universitets-Festen den 11. Decb. 1811

Wergeland, Nicolai 1811: Mnemosyne : et Forsøg paa at besvare den af Det kongl. Selskab for Norges Vel fremsatte Opgave om et Universitet i Norge : et Priisskrift Wergeland Wergeland, Nicolai 1810: Haldor Smeks Tildragelser efter hans hjemkomst : en Fortsættelse, der indeholder en Deel av hans Ungdoms Amouretter : Skreven av ham selv

 • Wergeland, Nicolai 1809: Haldor Smeks Tildragelser efter hans Hjemkomst : en Fortsættelse, der indeholder en Deel af hans Ungdoms Amouretter
 • Wergeland, Nicolai 1808: Hendricopoedie : kortfattede Love for Opdragelsen fra den spædeste Alder :en Lommebog for Forældre
 • Wergeland, Nicolai 1805: Haldor Smeks smaae Tildragelser i Livet, Eventyr, Bemærkninger og Meninger : et humoristisk Skrift i den yorickske Smag, (utgjeven på ny av Hovde & Brekke Forlag i 2010)

ReferansarEndra

BakgrunnsstoffEndra