Universitetssenteret på Kjeller

Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) er ein norsk utdanningsinstitusjon for master- og doktorgradsstudentar, hovudsakleg frå Universitetet i Oslo og NTNU. UNIK vart skipa i 1987 og ligg på Kjeller, utanfor Lillestrøm.

UNIK samarbeider tett med forskingsinstitutta på Kjeller, dvs. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE) og Televerkets forskningsinstitutt (TF). Undervisninga ved senteret vert gjeven av vitskapsleg tilsette ved UiO eller NTNU.

Kjelder

endre