Opna hovudmenyen
Logoen til FFI

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er ein statleg forskingsinstitusjon underlagt Forsvarsdepartementet med ansvar for forsking og utvikling for behova til Forsvaret. FFI er eit tverrfagleg institutt, og har melom anna tilsette med fagbakgrunn innan matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap, sosialantropologi, historie og økonomi.

FFI ligg på Kjeller ved Lillestrøm, 25 km utanfor Oslo. Instituttet har også ei forskingseining på Karljohansvern i Horten.

HistorieEndra

FFI har røter i Forsvarets Overkommandos Tekniske Utvalg (FOTU) i London, som i 1944 føreslo at det skulle etablerast eit eige militært forskningsinstitutt underlagt Forsvarsdepartementet.

Direktørar ved Forsvarets forskningsinstituttEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra