Usjas (sanskrit उषः, úṣas-, 'morgongry') er ei hovudgudinne innan vedisk gudetru, og har talrike lovprisingar tileigna seg i Rigvedaen. Ho er gudinna for morgonen og soloppgangen, og er forbunden med rikdom og lukke. Usjas blir framstilt som ei vakker ung kvinne, men har òg samband med alderdom og det forgjengelege.

Morgonrauden over Ganga.
Foto: John Hill

Usjas er dotter av Dyaus, søster til nattgudinna Nirrti, og gift med solguden Surya. I hymnene hennar set ein henne òg i samband med andre solgudar. som Varuna, Indra, Agni og asjvinane.

Ein kan finna tilsvarande guddommar med liknande namn i andre indoeuropeiske mytologiar, som greske Eos, romerske Aurora og litauiske Auszrà.