Utfallsrom

Utfallsrom er eit omgrep som innanfor sannsynsteori syner til mengda av mogelege utfall av eit tilfeldig eksperiment.

For eit terningkast er til dømes utfallsrommet mengda {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

KjelderEndra