Utne Hotel ligg rett ved Utne ferjekai i Ullensvang herad, og er eit av Noregs eldste hotell i kontinuerleg drift, frå 1722. Det var tingstad på Utne frå 1728. Hotellet i dag har ei typisk sveitserstilutforming frå andre halvdel av 1800-talet.

Utne Hotel vinteren 2009
Foto: Jarle Vines

Utne Hotel vart freda av Riksantikvaren i 2006. Fredinga omfattar og tingstove med naust og eit tilgrensande lafta naust.

Bilete frå Utne endre

Bakgrunnsstoff endre