Ein våpenart (òg kalla korps, troppeart, tenestefelt og bransje) er ei funksjonell gruppering av personell innan ei og same forsvarsgrein.

Typiske våpenartar i ein armé:

Våpenartar grupperast ofte inn i kampvåpen (combat arms), kampstøttekorps (combat support) og forvaltningsstøttekorps (combat service support).

Som regel består kvar våpenart av eit eller fleire regiment.

I ei marine vert våpenartane delt inn i bransjar som så vert delt inn i tenestefelt. Typiske bransjar:

Tenestefelt i Sjøforsvaret:

Nokre av tenestefelta utgjer eigne detaljar om bord, men på enkelte skip er det kan hende berre èin person i eit tenestefelt.

Bakgrunnsstoff endre