Koordinatar: 62°13′30.274″N 5°16′9.5448″E Vanylvsgapet er eit 7-8 kilometer langt og 5-6 km breitt sund eller sjøstykke på Sunnmøre. Det ligg mellom Stadlandet i Nordfjord og øyane Kvamsøya og Riste i Sande kommune. Sundet strekker seg frå Rivjehornet og Haugsholmen i sør og ut mot Norskehavet. Største djupna er 276 m, lengst inne.