Vedvev (3) synleg i tverrsnittet av ein stilk

Vedvev (xylem) er den delen av leidningsvevet til plantar som fører vatn og oppløyste ion frå rota til skota. Dette hender gjennom vedrøyr og trakeidar.

Hjå treliknande plantar vert vedvevet gjerne kalla ved.

KjelderEndra