Vedvev (xylem) er den delen av leidningsvevet til plantar som fører vatn og oppløyste ion frå rota til skota. Dette hender gjennom vedrøyr og trakeidar.

Vedvev (3) synleg i tverrsnittet av ein stilk

Hjå treliknande plantar vert vedvevet gjerne kalla ved.

KjelderEndra