Vefsn folkehøgskole

Vefsn Folkehøgskole (også kalla Toppen) er ein frilynt folkehøgskuleHalsøya i Mosjøen i Nordland. Skulen er eig av Hålogaland Ungdomslag og tar årleg imot vel 90 elevar.

Linjefaga ved denne skulen er:

  • Band
  • Friluftsliv
  • Idrett
  • Lyd-Lys-Scene
  • Teater
  • Volleyball

BakgrunnsstoffEndra