Ventrikkel

Wikimedia-fleirtydingsside

På medisinsk latin er det fleire strukturar som blir kalla ventrikkel (av venter mage og -ulus minskingsform).

Kjelde endre

  • Audun Øyri: Norsk medisinsk ordbok. Oslo, 1988.

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.