Hjartekammera er dei kammera i hjartet som pumpar blodet ut av hjartet. Dei kammera som tek imot blod som kjem til hjartet blir kalla framkammer. I menneskehjartet er det to hjartekammer, vanlegvis kalla høgre og venstre hjartekammer.

På medisinsk latin blir hjartekammer kalla ventrikkel (av venter mage og -ulus minskingsform). Det blir òg magesekken og nokre væskefylte holrom i hjernen.

Venstre hjartekammer Endra

Høgre hjartekammer Endra

Kjelder Endra