Verdas poesidag er ein SN-dag som blir markert den 21. mars kvart år, etter at han blei innført av UNESCO i 1999. Føremålet med dagen er å skape merksemd rundt lesing, skriving, prenting og læring av poesi over heile verda.

BakgrunnsstoffEndra