Verla tresliperi og pappfabrikk

Verla tresliperi og pappfabrikk ligg i Jaala kommune aust i Finland. Fabrikken er eit døme på småskala finsk industriverksemd frå 1800-talet og byrjinga på 1900-talet. Vanleg produksjon i fabrikken vart stogga i 1964.

Frå området ved Verla. Til venstre ser ein eit moderne vasskraftverk med kanal. I midten ligg den gamle papirfabrikken, og til høgre ligg herregarden

Verla tresliperi og pappfabrikk vart i 1996 teke med på UNESCO si verdsarvliste.

Bakgrunnsstoff endre