Vertsfaktor er eit medisinsk omgrep som visar til trekk i eit individ eller dyr som har innverknad på den biologiske sårbarheiten for sjukdom, særleg i samanlikning med andre individ. Omgrepet oppstod i samband med forsking på infeksjonssjukdommar, i kontrast til «organismefaktorar», som til dømes virulensen og infektiviteten til mikrobar. Vertsfaktorar som kan variere i ei folkemengd og verka inn på den biologiske sårbarheiten for ein sjukdom kan vere anten medfødd eller erverva.

Nokre dømer er:

  • generell helse
  • psykologiske karakteristikkar og haldning
  • ernæringsmessige forhold
  • sosiale knytingar
  • tidlegare eksponering for organismen eller relaterte antigen
  • haplotype eller andre spesifikke genetiske ulikskapar i immunfunksjon
  • rusmisbruk
  • rase

Omgrepet er no brukt i onkologi og ei rekkje andre medisinske kontekstar som har relasjon til individuelle ulikskapar av sjukdomsvulnerabilitet.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  Denne medisinartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.