Opna hovudmenyen

Vesle Olsok, feira den 3. august, var ein norsk festdag, markert på primstaven med ei lita olavsøks, som blei feira til minne om at Olav den heilage blei teken opp av sandbakken ved Nidelva og flutt til høgalteret i Klemenskyrkja i Nidaros. Dette hende 12 månadar og 5 dagar etter slaget på Stiklestad.

Ei gammal tyding fortel: «Da skal man paa Stølen for at spise Olavs-Sok-Grøden».

Sjå ògEndra