Vestertana

fjord i Tana kommune i Finnmark

Vestertana (samisk Deanodat) er ein fjordarm inst i Tanafjorden i Tana kommune i Finnmark-området i Troms og Finnmark fylke. Fjorden strekkjer seg 10 km sørvestover til Leaibbosvuovdi i botn av fjorden.

Vestertana kapell

Fjorden har innløp mellom Kråkeneset i vest og Sommarneset i aust. Aust for Sommarneset går Tarmfjorden sørover. Det ligg enkelte gardsbruk langs fjorden, som Fellesjorda på austsida. På vestsida av fjorden ligg den djupe Vesterbukta.

Riksveg 98 går langs botn av fjorden.

Koordinatar: 70°28′59.070″N 27°52′1.7940″E