Vikebygd skule

barneskule i Ullensvang kommune

Vikebygd skule er ein barneskule i Ullensvang herad. Skulen vart teken i bruk i 1962, og ombygd i 1996-97.

Elevane kjem frå heile området som har Nå til postadresse. I 2009 har skulen 40 elevar og 11 tilsette. Skulen har også SFO.

Etter fullført 7. klasse, reiser elevane frå Vikebygd skule til Hauso skule for å gå på ungdomsskule.

Kjelder endre