Vitskapsåret 1852 er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap i 1852.

< 1852 >

Vitskapsår
1850 | 1851 | 1852 | 1853 |1854
Kategoriar

Hendingar endre

  • 1. oktober – Det britiske patentkontoret (Patent Office) blei grunnlagt, då nye patentlover tredde i kraft. Under den gamle ordninga hadde 13 561 patent (kongelege privilegiebrev) blitt innvilga mellom 1617 og 1852. På dei påfølgjande 25 åra blir det registrert 84 114 patent.

Prisvinnarar endre

Fødde endre

Døde endre