VELKOMMEN TIL TEMASIDA OM VITSKAP


endre  

Innleiing


{{{2}}}

Vitskap viser til organisert kunnskap innanfor eit felt. Omgrepet har utvikla seg gjennom tidene, og dagens vestlege disiplinar følgjer eit vitskapsomgrep utvikla rundt 1700-talet, då ein innan naturvitskapane tok til å utvikla teoriar og utføra eksperiment for å støtta eller motprova desse.endre  

Viktige vitskapsartiklar


endre  

Utvald artikkel


{{{2}}}

Ei sky er ein synleg masse av kondenserte dråpar eller iskrystallar i jordatmosfæren eller på ein annan planet.

På jorda er det vassdamp som kondenserer og dannar små vassdråpar (typisk 0,01 mm) eller iskrystallar. Ein slik dråpe eller krystall saman med millionar av andre er for oss synleg som skyer. Som regel vert skyene danna i samband med vertikale luftrørsler, som konveksjon, luft som vert tvunge over eit høgareliggande terreng eller storskala luftrørsler i samband med vêrfrontar.

Skyer reflekterer og spreier alle bølgjelengder av synleg lys likt og er som regel kvite, men dei kan vere grå eller til og med svarte dersom dei er så tjukke eller tette at sollys ikkje kan passere gjennom dei.

Bortsett frå enkelte skytypar, som nattlysande skyer og perlemorskyer, samt enkelte høge cirrus i den lågare stratosfæren, finn ein dei fleste skyene i troposfæren.endre  

Kategoriar


endre  

Gode vitskapsartiklar


Desse vitskapsartiklane er gode artiklar:endre  

Visste du at...
endre  

Utvald bilete...


endre  

På Wikimedia


Vitskap på  Wikinytt  Vitskap på  Wikifrasar  Vitskap på  Wikibøker  Vitskap på  Wikisource  Vitskap på  Wiktionary  Vitskap på  Wikiversity  Vitskap på Wikimedia Commons
Frie nyhende Frie sitat Frie bøker og manualar Frie kjeldetekstar Ordbok og synonymordbok Frie læremiddel Felles medialager


endre  

Hovudtema på Nynorsk Wikipedia