Wikipedia:Temasider

Temasider er sider lagde for å gjere stoff lett tilgjengeleg, i form av korte introduksjonar, introduksjonar til utvalde artiklar, visste du at...-boksar, kategoriar og anna. I tillegg til å vere sider for lesaren, er temasidene òg til for å oppmoda til skriving på raude lenkjer og generell redigering.

Sjå Wikipedia:Laga temasider om du vil laga temasider sjølv

Temasidene Endra

Sidene som er lagde til no finn du i lista under, og i temaside-kategorien. Temasidene på nynorsk Wikipedia ligg under namnerommet Tema:, til dømes Tema:Geografi.

Geografi Endra

Historie Endra

Idrett Endra

Kunst og kultur Endra

Religion og livssyn Endra

Samfunn Endra

Teknologi Endra

Vitskap Endra