Wiener Werkstätte

Wiener Werkstätte er ein austerriksk organisasjon av arkitektar og kunsthandverkarar, grunnlagd i 1903 med Josef Hoffmann og Koloman Moser (1868-1918) som sentrale bidragsytarar. Formålet var å styrke kunsthandverket og legge grunnlaget for heilskapleg design av alle sider ved livet og virket til mennesket. Wiener Werkstätte hadde sitt utspring i Wiener sezession og var inspirert av den engelske rørsla Arts and Crafts Movement.

Wiener Werkstätte
WW logo.svg
Skipa1903
HovudkontorWien
Oppløyst1932

Wiener Werkstätte utvikla eit eige varemerke og hadde 100 tilsette alt i 1905. Karakteristisk for enkeltgjenstandar og heile interiør er ein rettvinkla eller geometrisk klar hovudform og dekor som peikar fram mot funksjonalismen. Organisasjonen vart oppløyst i 1932.

Wiener Werkstätte var i utgangspunktet tufta på ein progressiv idé om å betre kvardagen gjennom formgjeving. Han klarte i mindre grad enn arts and crafts-rørsla å nå ut til folket. Produksjonen var prega av kunsthandverk og høg kvalitet. Resultatet vart ein eksklusiv produksjon for dei mest velståande. Palais Stoclet i Brussel i Belgia, teikna av Josef Hoffmann, vert rekna som hovudverket til verksemda. Palasset er eit av dei mest eksklusive og kostbare bustadane frå 1900-talet

Det er samstundes vanskeleg å kome utanom Wiener Werkstätte når gjennombrotet for modernismen skal forklarast. I form og uttrykk var verksemda særs progressiv og peikte framover mot ei formgjeving for industrien prega av forenkling og masseproduksjon.

KjelderEndra