Wikipedia-diskusjon:Mal

Siste kommentar: for 14 år sidan av Frokor i emnet Utdatert

Dette er ei diskusjonsside for prosjektsida Wikipedia:Mal og alle undersidene, dvs. Wikipedia:Mal/Generelt, Wikipedia:Mal/Hovudside, Wikipedia:Mal/Verda og geografi, Wikipedia:Mal/Tema, Wikipedia:Mal/Infoboksar, Wikipedia:Mal/Taksonomi, Wikipedia:Mal/Noreg, Wikipedia:Mal/Historie, Wikipedia:Mal/Bilete, Wikipedia:Mal/Brukarmeldingar, Wikipedia:Mal/Prosjekt, Wikipedia:Mal/Grunnmalar, Wikipedia:Mal/Referansar og henvisningar, Wikipedia:Mal/Vedlikehald og opprydding, Wikipedia:Mal/Spirer, Wikipedia:Mal/Usortert.

Melding om nye malar Endra

Skriv opp nye malar som er oppretta, men ikkje lagt inn på prosjektsida og/eller undersidene.

Strukturen på prosjektsida Endra

Kom gjerne med innspel når det gjeld strukturen på prosjektsida og grupperinga av malar.

Malar Endra

Flytta frå Wikipedia:Samfunnshuset Guttorm 22. jun 2005 kl. 1229 (UTC)

Eg har no fått omsett malar for språk (Template:Språk) og kommunar (Template:Kommune). Ta ein kikk på til dømes polsk språk og for å sjå korleis desse kan nyttast. Jarle 22:08, 13 Oct 2004 (UTC)

Sjå so mykje kluss eg greidde å laga til no... Infoboks_kommune og Odda_vapen.png bør slettast. Kommunemalen ligg no på Template:Infoboks_kommune og fylkesmalen på Template:Infoboks_fylke. Jarle 15:39, 14 Oct 2004 (UTC)
Flott Jarle! Hugs paa aa bruka lenkjer i infoboksen og (til doemes til fylket og administrasjonssenteret) Bjarte 01:15, 15 Oct 2004 (UTC)

No skulle kommune- og fylkesmalane vera samkøyrde. Last opp våpena med filnamn "(kommune)-vapen.png" og karta med filnamn "(kommune)-kart.png" so skal dei koma opp av seg sjølve. Dette gjeld òg for fylka. Jarle 12:10, 15 Oct 2004 (UTC)

Musikkmalar Endra

Finnes det maler for musikkalbum? eksempel --Hemo 6. feb 2005 kl. 1308 (UTC)

Nei, dei malane me treng må me omsetja, også denne. Men den norske kan ikkje bli heilt lik den engelske - me kan ikkje visa framsida til ei plate, ettersom det dessverre bryt opphavsretten, og me har vel heller ikkje like god tilgang til interessante sitat frå platemeldarar som dei har på engelsk? -- Ranveig 16. feb 2005 kl. 2014 (UTC)
Sit og prøvar å arkivere diskusjonar eg ikkje har noko særleg forhold til, so det vert jo lett til at eg les gjennom dei :) Veit ikkje om de fann nokon gode kjelder til sitat, men vi bør jo verkeleg nytte oss av [Norwegian Band Index], som er eit genialt musikktilbod på nynorsk! Sida er til dels Wiki-basert og har svært mykje oppdatert musikkinformasjon om enkeltband i tillegg til musikkmeldingar, om eg ikkje hugsar feil. Har eigentleg aldri hatt særleg behov for ein slik database. Kanskje i alle fall noko for "Eksterne lenkjer"? kurtber 7. apr 2005 kl. 1609 (UTC)

Målføring: "Henvisning" bør verta "Tilvising" Endra

"Henvisning" er ganske dansk - vi bør gå yver til det norske "tilvising". Sidan dette omfatar sideflytjing, tek eg det upp her på pratesida fyrst. --Lastorset 13. august 2005 kl. 15:20 (UTC)

Samd i dette. "Henvisning" er heller ikkje lov i høve ordboki: [2] --Bep 13. aug. 2005 kl. 15:28 (UTC)
Det er no gjort. --Guttorm 8. september 2005 kl. 13:27 (UTC)

Oversikt over malar Endra

Flytta frå Wikipedia:Samfunnshuset av Guttorm 8. september 2005 kl. 13:27 (UTC)
Eg leitte etter ei systematisk liste med malar under Wikipedia:Mal eller Wikipedia:Malar, slik som på nb:Wikipedia:Maler, men fann berre ein alfabetisk indeks for namnerommet Mal:. I mangel av ei systematisk liste vil eg gjerne laga ei, og vil i så fall bruka lista frå nb: som grunnlag og fylla inn med det som finst på nn:. --Eddi (Snakk) 6. apr 2005 kl. 0808 (UTC)

Flott, stå på Eddi! (Men kva malar ønskjer du oversikt over? Edvard Munch, Theodor Kittelsen eller kanskje Odd Nerdrum? Bjarte 6. apr 2005 kl. 0822 (UTC)
Teikna ikkje Kittelsen for det meste? :) kurtber 6. apr 2005 kl. 0948 (UTC)

No har eg byrja med ei oversiktsside på Wikipedia:Mal og nokre undersider, og desse sidene er plassert i Kategori:Mal. Alle malane er ikkje gruppert i undersider enno, men det kan me kanskje samarbeida om. Dessutan ser det ut som det trengst ei opprydding i malane. Kva med eit Wikipedia:Wikiprosjekt Mal?
Når det gjeld målarar er eg ikkje særleg glad i psykososial og morbid kunst, så eg trur eg velgjer Kittelsen sjølv om han teikna mest... :) --Eddi (Snakk) 7. apr 2005 kl. 0120 (UTC)

Avismalar (t.d. Mal:Aftenposten) og kategoriar Endra

Eg har oppretta ei heil rekkje einskildmalar til aviser, bygd på publikasjonsmalen. Kvar høyrer desse heime i den her oversikta?

Skal malane i framtida kategoriserast i tillegg til å førast opp her? På fleire andre wikipediar kategoriserar dei malane, men eg ser for meg at den her lista vil fungere godt, og at det berre fører med seg ekstraarbeid å kategorisere..?/ Kurtber|Ordskifte 12. mai 2006 kl. 14:16 (UTC)

Innlegg flytta frå Samfunnshuset av EIRIK\diskusjon 16:11, 16 august 2007 (CEST):

Malar Endra

Kan ikkje dei som lagar malar (dei fleste gode og nyttige) oppdatera sida om malar? Eg klarar ikkje å hugse kva dei heiter og syntaksen på alle. --Ekko 11. mai 2006 kl. 06:51 (UTC)

Eg flyttar dette ned (dvs. opp) på lista. Det hadde vore så fint om A Me linka mal-oversikten frå Brukarportalen, B mal-oversikten var oppdatert, C Diskusjonssida til malen kort skildra korleis han skal nyttast. --Ekko 14:18, 8 januar 2007 (CET)

Lag ei hjelpeside kor hjelpeteksten lukkes inne i <noinclude></noinclude> Jeblad 20:37, 9 januar 2007 (CET)
Det hadde vore stas med ein god mal-oversikt ein lett tilgjengeleg stad, ja.--Gunnar Mikalsen Kvifte 23:52, 12 juli 2007 (CEST)

Slutt på innlegg flytta frå Samfunnshuset av EIRIK\diskusjon 16:11, 16 august 2007 (CEST)

Utdatert Endra

Denne sida er svært utdatert. Burde me prøva å i staden for dette systemet, heller gjer som bokmålswikien, og kategorisera malane, for så å bruka kategoriane som utgangspunkt? Martin NH 30. desember 2008 kl. 16:15 (CET)Svar[svar]

Jau, det har nok mest for seg. Sidan mange malar legg sider automatisk inn i kategoriar blir det mykje kløn med å legga dei inn på ei side, om ein i det heile tatt kjem på det. Wikipedia:Mal kan brukast til å forklara kva ein mal er, korleis ein bruker han og korleis ein lager/får andre til å laga ein ny. --Ranveig 30. desember 2008 kl. 17:09 (CET)Svar[svar]
Einig.--Anders 30. desember 2008 kl. 17:21 (CET)Svar[svar]
Skal me då oppretta overkategorien Kategori:Malar, og laga eit liknande undersystem som bokmålswikien? Martin NH 30. desember 2008 kl. 18:18 (CET)Svar[svar]
Ja eg syns det. Det er eit forholdsvis ryddig system. Mykje ligg jo alt her, men han hadde kanskje trengt ei lita opprydding og flytting overkategorien du nemner. --Frokor 30. desember 2008 kl. 19:15 (CET)Svar[svar]
Tilbake til prosjektsiden «Mal».