Wikipedia:Filopplasting


Commons-logo.svg

Wikipedia og alle søstersprosjekta har eit felles fillager som heiter Wikimedia Commons. Filer som blir lagra her må vera frie til bruk og endringar av andre, og nyttige for minst eitt av prosjekta. Du frigjev ei fil ved å velja ein fri lisens, og viser nytten ved å bruka det på eit Wikimedia-prosjekt, som Wikipedia eller Commons.

Merk at det er to krav som gjeld for at ei fil skal kunne brukast på Wikipedia: Ho skal kunne brukast gratis av alle (også kommersielt), og alle må ha lov til å gjera endringar i fila. Om den som har opphavsretten til fila ikkje tillet dette, vil ho bli sletta. Dette gjeld både Wikipedia og Commons. Du kan lesa meir om lisensar på Wikipedia:Lisensar, og mykje meir på den engelskspråklege Commons:Licensing.


Camera-photo.svg

Du er opphavspersonen til fila

Du ønskjer at alle skal kunne bruka henne (også kommersielt), og endra henne, så lenge du blir oppgjeven som opphavsperson.

 • Du har teke eit bilete av ein bygning eller eit dyr, utforma ein figur eller liknande:
  ja Last opp fila til Commons med ein lisens som til dømes GFDL eller Creative Commons BY
 • Du har teke eit bilete av ein person:
  ja Om personen er kjent, last opp biletet til Commons med ein lisens som til dømes GFDL eller Creative Commons BY. Om personen ikkje er kjent, må han eller ho samtykke til opplastinga av fila
 • Du har teke eit bilete av ein skulptur, eit måleri eller eit anna kunstverk:
  Nei Kunstnaren har opphavsretten, og du kan ikkje laste det opp. Slike filer vil bli sletta. Har kunstnaren vore død over 70 år har derimot eineretten utløpt, og du kan lasta det opp til Commons.

Nuvola apps knewsticker.png

Opphavspersonen har vore død i over 70 år

 • Du er heilt sikker på (eller ein truverdig kjelde kan dokumentera) at opphavspersonen har vore død i over 70 år
  Ja Last opp fila til Commons, og velg «Opphavspersonen døydde for meir enn 70 år sidan» i lisensmenyen.
 • Du veit ikkje kven opphavspersonen er, men biletet er gammalt :
  ? Spør andre brukarar om fila er ok.

Wikipedia-logo.png

Du fann fila på ei anna språkutgåve av Wikipedia

 • filskildringssida viser ingen klar kjelde, eller fila har ingen fri lisens :
  Ja Ikkje last opp fila. Slike filer vil bli sletta

X-office-address-book.svg

Den som eig fila har gjeve løyve til fri bruk

Merk at løyve som berre gjeld for Wikipedia, eller som ikkje nemner kommersiell gjenbruk eller retten til å gjera endringer i biletet, ikkje blir godtekne.

 • Du har funne fila på ein nettstad (til dømes Flickr) som oppgjev ein lisens (til dømes CC-BY eller GFDL) som gjer at ho kan brukast på Wikipedia :
  Ja Last opp fila til Commons med nøyaktig samme lisens som kjelden oppgjev. Oppgjev peikar til sjølve opphavsfila og til ei side der andre brukarar kan sjå lisensvilkåra
 • Du har fått løyve via e-post frå den som eig rettane til fila :
  Ja Last opp fila til Commons med nøyaktig same lisens som i e-posten. Skriv på filskildringssida at løyva er «sendt til OTRS». Deretter vidaresender du e-posten med løyva til info-no@wikimedia.org. Du kan bruka malane du finner på Commons:E-postmalar til å be om ei slik løyve
 • Sida du fann fila på sier at «fila kan brukast av pressa», «reproduksjon tillatt» eller liknande :
  Nei Ikkje last opp fila, ei slik løyve er ikkje vid nok. Slike filer vil bli sletta

Nuvola devices tv.png

Du har tatt eit skjermbilete av eit fjernsynsprogram, ein film eller eit dataprogram

 • Du har tatt eit skjermbilete av fri programvare som til dømes GIMP eller OpenOffice
  Ja Last opp fila til Commons og merk det med same lisens som programmet har, til dømes GPL. Bruk også malen Free screenshot.
 • Du har tatt eit skjermbilete av ein film, ein TV-serie, eit Windows-program e.l. :
  Nei Ikkje last opp fila. Slike filer vil bli sletta.

Nwr all hazards.jpg

Biletet er ein logo eller eit våpen

 • Biletet er eit heraldisk våpen (byvåpen, våpen til adelege og geistlege)
  ? Slike tilfelle er vanskelege. Dei fleste heraldiske våpen er ok, og kan lastast opp til Commons. Du må være imidlertid vera sikker på at fila ikke er omfatta av opphavsretten. Om du er usikker må du spørra andre brukarar om fila er ok.
 • fila er ein logo som tilhører en sportsklubb, en bedrift, et universitet o.l. :
  Nei Ikkje last opp fila. Slike filer vil bli sletta.

Applications-internet.svg

Du fann fila på Internett

 • Opphavsmannen har truleg ikke frigjeve fila under ein lisens som gjer at ho kan brukast på Wikipedia.
  Nei Du kan ikkje laste opp fila. Slike filer vil bli sletta.

Bruk ein søkemotor for frie filer for å finna ei erstatting, eller bruk søkemotoren Mayflower til å sjå om det allereie finst filer på Commons som du kan bruka.

Face-plain.svg

Ingen av desse skildringane passar

Emblem-important.svg

Unntak

Visse illustrasjonar kan lagrast på Nynorsk Wikipedia. Døme på dette er:

 • Midlertidige versjonar av logoen vår
 • Skjermbilete av Wikipedia som du vil visa andre brukarar i diskusjonar om utforming
 • Bilete som berre skal brukast på ei diskusjonsside for å dokumentera noko

Merk: Alle andre filer skal ligga på Commons. Frie filer som blir lasta opp lokalt til Wikipedia vil uten varsel bli flytta over til Commons. Det er difor enklare for alle parter om du laster fila direkte til Commons.

Fairytale ark.png

Opplastingslenke

Sidan Commons er eit eige prosjekt innan Wikimedia, må ein ha eige brukarnamn der sjølv om ein allereie har eit på Wikipedia, eller eit anna prosjekt, for å kunne lasta opp filer. Skjemaet for registrering finn ein her.

Icon no source.svg

Filer utan kjelde eller lisens

Alle filer, både på Commons og Wikipedia, skal ha ein gyldig lisens og ein kjelde. Utan dette vil dei bli sletta.