Wikipedia:Gode nynorske uttrykk


Ein god hugseregel for å bygge eit godt nynorsk ordforråd er å unngå «an-be-heit-else-ord» so langt som råd.

 • Sjå òg Gode nynorskord - Nynorsk Wikipedia si stutte bokmål-nynorsk-ordbok.

Bokmål > nynorsk

endre
Snarvegar:
WP:Uttrykk
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Andre kjelder: Gratistenester | Kommersielle produkt

 • adgang forbudt > ikkje tilgjenge | tilgjenge forbode
 • i alminnelighet > til vanleg
 • avlegge en visitt > vitja | stikka innom
 • anbefalelse - anbefaling > tilråding | å rå til
 • bestemme seg for > setja seg føre
 • Deres Kongelige Høyhet > Høgvørde Kronprins/Kronprinsesse/Prinsesse | Vyrde Kronprins/Kronprinsesse/Prinsesse |Gode Kronprins/Kronprinsesse/Prinsesse[1]
 • Deres Majestet > Herre konge | Dykkar Majestet | Gode Konge[1]
 • for øvrig > elles
 • for argumentets skyld > for skuld argumentet
 • for eksempel > til dømes
 • i begynnelsen> i byrjinga | i starten | i førstninga | først på | til å byrja med
 • i forbindelse med> i samband med
 • i lige måde / i like måte > like eins | du det same
 • i morges > i dag tidleg
 • mulighet og se mulighetene > sjå om det er mogleg | utvegar | høve | sjanse
 • selv om > sjølv om | jamvel om
 • ved siden av > attmed (konkret) | attåt | i tillegg til
 • valgets kvaler > kvalane med å velja | vanskane med å velja
 • viktigheten og det er av stor viktighet > det er viktig at | vi må | vi bør

Referansar

endre

Nettenester

endre

Bakgrunnsstoff

endre

Frå andre språk til norsk

endre

Kommersielle produkt

endre