Wikipedia:Utvald artikkel/Veke 1, 2016

«Fram», mars 1894

«Fram» var eit skip som vart bygd for Fridtjof Nansen i 1891–1892. Byggmeister var Colin Archer. «Fram» vart brukt på tre kjende polarekspedisjonar. I si tid var ho det fartøyet som hadde vore lengst mot nord, og lengst mot sør på jorda. Ho er framleis det trefartøyet som har desse rekordane.

Våren 1890 tok Nansen tok kontakt med båtbyggaren Colin Archer i Larvik. I juli 1891 starta arbeidet med spanta på Laurvig Strandværft i Rekkevika på austsida av Larvikfjorden. «Fram» fekk ein tonnasje på 402 brutto registertonn ved sjøsettinga. Største lengd vart 39,00 meter, og lengda i vasslinja 36,25 meter. Største breidda vart 11,00 meter. I tillegg kom ishuda av greenheart, som var opptil 15 cm tjukk.

Roald Amundsen fekk bygd «Maud» og fekk lov til å bruke alt han kunne gjere seg nytte av ombord i «Fram». Mykje vart fjerna. Mellom anna vart mastene, rundholt, og om lag heile riggen nedteken. I 1934 vart det utlyst arkitektkonkurranse om eit hus for «Fram». Framhuset vart vigsla 20. mai 1936. Les meir …