Wikipedia:Vekas artikkel/Veke 36, 2012

Kopp med sørsamisk tekst

Sørsamisk er eit finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien. Det blir snakka av i overkant av 500 talarar, i Østerdalen, på Nordmøre, i Trøndelag og i Nordland i Noreg så vel som i Västerbotten, Jämtland og Dalarna i Sverige. I 2008 vart sørsamisk offisielt språk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag, som er ein av stadene der språket står sterkast.

På grunn av den lange perioden med fornorskingspolitikk (ca. 1850-1970) skjedde det eit språkskifte frå sørsamisk til norsk. Sørsamisk gjekk heilt eller delvis ut av bruk på mange område. Det førte til at sørsamisk i dag er sett på som eit sterkt truga språk. Sidan 1960-talet har det ikkje dess mindre vorte arbeidd med å revitalisere språket, og på grunn av det ser ein i dag ein oppsving i bruken, særleg i den yngste generasjonen.

Sørsamisk vart skriftfesta av Ella Holm Bull og Knut Bergsland (Bergsland-Bull-rettskrivinga) i 1974. Dei første lærebøkene i sørsamisk i grunnskolen vart skrivne av Ella Holm Bull 1984-87. I dag finst det mange barnebøker som er omsette til sørsamisk, i tillegg til salmar og utdrag frå Bibelen. Språket blir òg brukt jamnleg i avisene Snåsningen og Daerpies Dierie/Sørsamisk kirkeblad. Les meir …