Xylen
Nemningar
Formel C8H10
Kjemisk namn Dimetylbenzen
Andre namn Xylol
Identitetsnummer CAS: 1330-20-7
Eigenskapar
Relativ molekylmasse 106,16 g/mol u
Tettleik g/cm3
Smeltepunktsintervall
Når ikkje anna er oppgjeve gjeld tala for eit stoff ved standardtilstand (25 °C, 100 kPa)
Struktur
Stoffgruppe

Lewisstruktur:

Xylen

Xylen (dimetylbenzen) er eit hydrokarbon har store likskapar med toluen. Stoffet er òg kjent som Xylol.

Xylen består av ein benzenring med to CH3-grupper. Dei finst tre isomerar av stoffet, desse blir kalla ortoxylen, metaxylen og paraxylen. Forstavinga (orto-, meta-, para-) viser til plasseringa til CH3-gruppene.

Ved romtemperatur er xylen ei fargelaus væske. Xylen finn sin i mellom anna bensin og det blir brukt som løysemiddel. Dei kjemiske eigenskapane varierer noko frå isomer til isomer, smeltepunktet varierer frå -48 °C (m-Xylene) til 13 °C (p-Xylene). Kokepunktet er på ca 140 °C for alle dei tre isomerane.

Kjelder endre

  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.